Яке обладнання необхідне?

Яке обладнання необхідне?

  • IP
    телефон
  • Комп’ютер
    і гарнітура
  • Мобільний
    SIP клієнт